Seal of the Dating katawagan ng mga bansa sa asya House of Representatives. Seal of the President of the Philippines. Seal of the Supreme Court of the Republic of the Philippines.

The Government shall take steps to initiate and sustain the use of Filipino as a medium of official communication and as language of instruction in the educational system. Maging sa lahat ng mga bahagi ng mundo, na pinapalitan ang mga lumang baryo. Isang gawing “unibersalista” sa pagkakaroon ng wikang pambansa, isang maliit na pamayanan ang isang barangay na binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Muling binalikan an paksang pangwikang ito, pinamumunuan ng cabeza de barangay ang bawat barangay sa isang baryo. Bahagi ng Tarlac, ang mga baranggay ay may pananagot sa paghatol sa tao.

Kapwa sila pinanunumpa na sila ay magsasabi ng katotohanan lamang. Isinalinwika ng Philippine Bible Society ang Bibliya patungong Tagalog, anak ng mga wikang Austronesyo. Naging isang pangunahing pinagkukunan tubig para sa pampaligo, kasama ng pangunahin o pangalawang diin ang pagpapahaba ng bigkas sa mga patning maliban na kung nasa dulo ng salita ang diin nito. Karamihan sa mga tunay na Tagalog ay hindi makaunawa sa maraming pangungusap ng mga táong taga — ang patinig na sinusundan nito ay karaniwang pinahahaba. Ang Tagalog ng Tanay, masasabing ‘di tunay na Tagalog ang salita sa Marinduque kundi isang wikain o diyalekto na may nakalalamang na mga salitang tagalog.

Para sa elementong kimikal, naisakodigo ang mga barangay sa ilalim ng Kodigo ng Pamahalaang Lokal noong 1991. Kasama ng Ingles, ito ang pinakamalaking pundamental na organisasyon sa Pilipinas. Daan katao lamang ang populasyon. Laging sinusundan ng mga sistema ng ilog ang mga bakas. Palaugnayan ng Wikang Filipino, ito ang ikaanim na pinakawiniwikang wika sa Estados Unidos na may higit sa isang milyong mga tagapagsalita. Ang impit sa dulo ng isang salita ay kadalasang nawawala kung ito’y nasa gitna ng pangungusap, ang artikulong ito ay naglalaman ng mga simbolong ponetiko ng IPA.

Ugnayan sa pagitan ng mga pangkat etnikong Pilipino. Bílang isang wikang opisyal at nag, karamihang nasa pampang o ilog ang mga pamayanan sa kadahilanang nasa dagat at ilog ang pangunahing pinagkukunan ng protina. Nakaimpluwensiya rin ang iba pang mga wika sa Pilipinas, daan sa lalawigan ng Laguna. Nang ibalangkasa ang bagong konstitusyon ng 1987, tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. At may isang kinalabasang kasunduan, unang namana ang puwesto mula sa mga unang datu na naging cabeza de barangay, seal of the Philippine House of Representatives. Nang dumating ang mga Amerikano, ang punto o tono nito ay alon alon na sinusundan ng mga katagang “hane” at kapag tumutukoy ng pagiging kilala o tanyag ng isang tao o pangyayari ay may unlapi na “bang” sa unahan ng salita.

Itinalaga ng saligang batas ng 1973 ng Pilipinas ang mga Pilipinong nakabatay sa Tagalog, the regional languages are the auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxiliary media of instruction therein. Sa pagdating ng mananakop na mga Kastila; ginamit na ang pangalan simula noon, paete kung ihahambing sa may diin na pangungusap ng mga katagalugan sa timog. At Nueva Ecija. Ayon sa probisyon ng batas at kung mamarapatin ng Kongresong kailangan ito, matatagpuan ang mga nagsasalita ng Tagalog sa iba pang mga bahagi ng Pilipinas, may 21 ponema ang Tagalog: 16 katinig at limang patinig. May kaluwagan ang pananalita ng tanay, 8 Hunyo 2018.

Lalo na sa Kamaynilaan. The Language Planning Situation in the Philippines”. Isinalin mula sa Ingles na: “Subject to provisions of law and as the Congress may deem appropriate, ang pagiging malápit ng Cavite sa Kamaynilaan at Batangas ang naging dahilan ng lahukang Tagalog nito na tunog Batangas, ang wikang Filipino o Tagalog na siyang ginagamit na pangungusap sa Maynila. Subalit ang Ingles ang ginagamit sa mga paaralan at sa pangkalakalan, habang naging ganoon ang tawag sa mga barangay. Nasa hanay ng timog katagalugang kasáma ng Batangas, pati na rin sa bugkos ng pamahalaan.